Onkruid, wat is het?

Het is eigenlijk niet onkruid maar een onkruid. Een onkruid is een plant die op een bepaalde plaats niet gewenst is. Dit kan een enkele plant zijn maar ook meerdere planten. Elk plantensoort kan als onkruid beschouwd worden. Toch zijn er weleens dezelfde soort planten die steeds weer ongewenst opduiken en daardoor als onkruid gezien worden. Dit heeft alles te maken met de zogenaamde pionierplanten. Dit zijn planten die zich het liefst vestigen op een open bodem of een bewerkte bodem. In de landbouw komt daarom veel onkruid voor. Akkers zijn namelijk ideaal voor deze pionierplanten. De akkers worden namelijk elk jaar bewerkt en zijn zodoende erg aanlokkelijk voor deze planten.

Soorten onkruiden:

– Zaadonkruiden:
Bij deze onkruiden is de zaadproductie erg hoog waardoor er een snelle verspreiding is. Wel zijn deze onkruiden makkelijk te schoffelen.
Enkele voorbeelden van zaadonkruiden zijn straatgras, kleine brandnetel, gewone melkdistel en klein kruiskruid.

– Wortelonkruiden:

Deze onkruiden zijn een stuk ingewikkelder doordat er een hardnekkig wortelstelsel aanwezig is. Dit is niet zomaar even te verwijderen en de wortels kunnen helaas ook steeds weer uitlopen.
Enkele voorbeelden van wortelonkruiden zijn paardenbloem, gewoon biggenkruid en ridderzuring.

Wat is onkruid?
Onkruid is soms lastig te bestreiden. Wat is onkruid nu precies?

– Wortelstokonkruiden:
Ook dit type is erg lastig om te bestrijden. Indien men gaat schoffelen is de kans op vermeerdering groot omdat bij het afbreken van de wortelstok elk afgebroken stukje weer opnieuw kan gaan wortelen en uitlopen. De wortel zal in zijn geheel moeten worden verwijderd om vermeerdering te voorkomen.
Enkele voorbeelden van wortelstokonkruiden zijn grote brandnetel, zilverschoon en akkerdistel.

Bestrijding

Helaas kan onkruid niet definitief bestreden worden maar slechts tijdelijk. Er is altijd wel weer een nieuw kruid wat op de loer ligt. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen uitkomst bieden maar hebben nadelige gevolgen voor het milieu. Het is beter om te schoffelen of heet water te gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here